BIJSTAND AAN SLACHTOFFERS EN NABESTAANDEN IN HET STRAFPROCES

Slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van een misdrijf zijn procesdeelnemer in het strafproces. Zij kunnen de schade die kan worden aangemerkt als rechtstreeks gevolg van het feit in dat strafproces op de verdachte verhalen. Tevens hebben slachtoffers en nabestaanden recht op afschrift van het dossier, het recht om (relevante) stukken aan het dossier te voegen, en, in sommige gevallen, spreekrecht. Sinds enige tijd mogen slachtoffers en nabestaanden zich tevens uitlaten over het bewijs en de strafmaat.

Daarbij hebben slachtoffers en nabestaanden recht op de bijstand van een advocaat. Ons kantoor heeft ruime ervaring in die bijstand en een van onze advocaten is daarin gespecialiseerd.

Onze expertise

Ons kantoor is specialist op de navolgende onderdelen van de bijstand aan slachtoffers:

  • Het verhalen van schade in het strafproces;
  • Bijstand bij de uitoefening van het spreekrecht;
  • Het zo goed mogelijk benutten van de rechten van slachtoffers.

Het kan zo zijn dat je slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, terwijl er geen strafproces komt omdat het Openbaar Ministerie heeft besloten de zaak te seponeren. In die gevallen kan ervoor worden gekozen om daartegen een klaagschrift in te dienen bij het Gerechtshof.

 

ARTIKEL 12 ZAKEN

Ons kantoor is specialist op de navolgende onderdelen van de bijstand in artikel 12 zaken:

  • Het indienen van een klaagschrift bij het Gerechtshof;
  • Bijstand en advies tijdens de procedure bij het Gerechtshof.

De advocaat kan namens u een klaagschrift indienen bij het Gerechtshof als er naar aanleiding van uw aangifte geen vervolging is ingesteld.

Contact

0