AANSPRAKELIJKHEIDS- EN LETSELSCHADERECHT

Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor het ontstaan van uw schade heeft de partij die schade heeft geleden in principe recht op een vergoeding daarvan. Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door het schenden van een overeenkomst of door handelen of nalaten dat in strijd is met het recht, bijvoorbeeld als sprake is van een onrechtmatige daad.

In letsel- of overlijdensschade zaken kunnen slachtoffers de kosten voor een advocaat verhalen op de verzekeringsmaatschappij. Dat betekent dat de juridische bijstand wordt betaald door de verzekeringsmaatschappij en het slachtoffer hier in principe zelf geen kosten voor hoeft te maken. Dit is alleen mogelijk wanneer de aansprakelijkheid erkend is.

De advocaten van De Boer Advocaten staan zowel partijen bij die iemand anders aansprakelijk willen stellen als partijen die zelf aansprakelijk gesteld worden.

Onze Expertise

Ons kantoor is specialist op de navolgende onderdelen van het aansprakelijkheidsrecht:

  • Onrechtmatige daad;
  • Het verhalen van (letsel)schade (materiele en immateriële schade).

Contact

0