ONS KANTOOR

De Boer Advocaten is betrokken bij haar cliënten en bij de ontwikkelingen van de cliënt. Betrokken ook bij maatschappelijke ontwikkelingen en problemen, betrokken bij ons vak, het recht en de advocatuur. Onze advocaten zijn daadkrachtig in de manier waarin zij de belangen van onze cliënten behartigen. De aanpak van problemen is altijd pragmatisch en gericht op het bereiken van de beste oplossing voor de cliënt. Onze advocaten werken zowel op basis van uurloon als op basis van gefinancierde rechtsbijstand (in de volksmond ook wel pro deo genoemd).

FAMILIERECHT

In familiezaken is het van belang om zowel oog te hebben voor de emotionele kanten van de zaak als ook voor de juridische en fiscale aspecten. Psychologisch inzicht is onontbeerlijk. Wij bieden flexibiliteit, persoonlijke aandacht en juridisch advies op kwaliteitsniveau van een groot kantoor binnen een kleine setting.

 Meer

HUUR- EN BOUWRECHT

De advocaten van De Boer Advocaten staan zowel huurders als verhuurders bij conflicten over de huur van een woning. Het inschakelen van een advocaat kan gewenst zijn in situaties wanneer er gebreken zijn die niet door de verhuurder verholpen worden, wanneer de huur niet wordt betaald of bij een opzegging of ontbinding van de huurovereenkomst.

 Meer

STRAFRECHT

De advocaten van De Boer Advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht. Wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen, verdacht wordt van een strafbaar feit of de politie u heeft opgeroepen voor verhoor op het bureau kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 Meer

BESTUURSRECHT

Wanneer er sprake is van een geschil met de overheid is het bestuursrecht van toepassing. De overheid moet zich houden aan bepaalde regels bij het nemen van besluiten.

 Meer

ERFRECHT

In erfrechtzaken is het van belang om zowel oog te hebben voor de emotionele kanten van de zaak als ook voor de juridische en fiscale aspecten. Psychologisch inzicht is onontbeerlijk. Wij bieden flexibiliteit, persoonlijke aandacht en juridisch advies op kwaliteitsniveau van een groot kantoor binnen een kleine setting.

 Meer

ARBEIDSRECHT

Wanneer er in een arbeidssituatie een conflict optreedt, bijvoorbeeld over de uitleg van de arbeidsovereenkomst of bij (dreigend) ontslag, kan het van groot belang zijn daarvoor een advocaat in te schakelen. Bij dergelijke situaties spelen er vaak grote belangen en ook emoties.

SLACHTOFFERS EN NABESTAANDEN

Slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van een misdrijf zijn procesdeelnemer in het strafproces. Daarbij hebben slachtoffers en nabestaanden recht op de bijstand van een advocaat. Ons kantoor heeft ruime ervaring in die bijstand en een van onze advocaten is daarin gespecialiseerd.

 Meer

VERBINTENISSEN- EN CONSUMENTENRECHT

Als een partij tekortschiet in zijn verplichtingen die op grond van een contract op hem rusten, dan is sprake van wanprestatie en kan de wederpartij allereerst nakoming vorderen van de overeenkomst. In sommige gevallen is het mogelijk om een schadevergoeding te vorderen of kan de overeenkomst ontbonden worden.

 Meer

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Het sociaal zekerheidsrecht is voortdurend in beweging. De vele recente wijzigingen in de regelgeving maken dit rechtsgebied bijzonder complex. In de verschillende bezwaar- en beroepsprocedures kunnen wij uw belangen uitstekend behartigen dankzij de jarenlange ervaring die wij op dit gebied hebben.

 Meer

WSNP EN BESCHERMINGSBEWIND

U of uw schuldhulpverlener kan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank waarin wordt gevraagd om toelating tot de WSNP. Ook indien u een conflict heeft met uw bewindvoerder en dit dreigt te escaleren, kunnen wij u van advies voorzien en eventueel bijstaan in een procedure.

 Meer

AANSPRAKELIJKHEID EN LETSELSCHADE

Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor het ontstaan van uw schade heeft de partij die schade heeft geleden in principe recht op een vergoeding daarvan. Aansprakelijkheid onder andere ontstaan door een schending van een overeenkomst of als gevolg van een onrechtmatige daad.

 Meer

TUCHTRECHT

Wanneer er een beroepsbeoefenaar, zoals een arts, psycholoog of advocaat, zich niet aan de tuchtrechtelijke eisen houdt, kan diegene daarvoor tuchtrechtelijk worden gestraft. Als benadeelde kun je daarover klagen bij een Regionaal Tuchtcollege. Ons kantoor staat zowel klager als beklaagden bij in dergelijke procedures.

 Meer

Contact

Tel: +31 (020) 290 00 80
Fax: +31 (020) 290 00 81

se@db-advocaten.nl

Weteringschans 126
1017 XV  Amsterdam

Z-type Home – versie 6 juni –

De Boer Advocaten is een eigenzinnig professioneel advocatenkantoor; toegankelijk en maatschappelijk betrokken. Wij werken voor particulieren, zorginstellingen, overheden, non-profitorganisaties en belangenorganisaties.

De advocaten bij De Boer Advocaten zijn gespecialiseerd in het familierecht, strafrecht, civiel recht en het sociaal zekerheidsrecht.

Contact

Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

Tel: (+31) 020 290 00 80
Fax: (+31) 020 290 00 81

Bereikbaarheid

Het kantoor is met het openbaar vervoer uitstekend te bereiken. Trams 4, 7, 10, 16 en 25 stoppen in de nabije omgeving.

0