WSNP & BEWINDVOERING

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) regelt dat mensen met financiële problemen via de rechter tot een schuldsaneringsregeling kunnen komen met hun schuldeisers. Na drie jaar is iemand weer schuldenvrij, de zogenoemde ‘schone lei’.
U of uw schuldhulpverlener kan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank waarin wordt gevraagd om toelating tot de WSNP. Na een paar weken wordt u opgeroepen door de rechtbank om te verschijnen. Vaak hoort u tijdens zitting al of u wordt toegelaten tot de WSNP.
Als de rechtbank uw verzoek afwijst, het schuldsaneringtraject tussentijds beëindigt of de schuldsaneringsregeling wordt beëindigd zonder dat u een schone lei krijgt, dan kunt u binnen 8 dagen tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Dit hoger beroep kan alleen door een advocaat worden ingediend.

Ook indien u een conflict heeft met uw bewindvoerder en dit dreigt te escaleren, kunnen wij u van advies voorzien en eventueel bijstaan in een procedure.

Onze Expertise

Ons kantoor is specialist op de navolgende onderdelen van de WSNP en bewindvoering:

  • Hoger beroep tegen de afwijzing van een verzoek tot toelating tot de WSNP;
  • Geschillen met de bewindvoerder, mentor en/of curator.

Contact