VERBINTENISSEN- EN CONSUMENTENREHT

Als een partij tekortschiet in zijn verplichtingen die op grond van een contract op hem rusten, dan is sprake van wanprestatie en kan de wederpartij allereerst nakoming vorderen van de overeenkomst. Eventueel heeft hij ook recht op vergoeding van schade die hij door de vertraging lijdt. Een andere mogelijkheid is om de overeenkomst te ontbinden. Ook dan is het veelal mogelijk te vorderen dat wordt terugbetaald wat al was betaald.

Onze Expertise

Ons kantoor is specialist op de navolgende onderdelen van het verbintenissen- en consumentenrecht:

 

  • Geschillen over de nakoming van overeenkomsten;
  • Geschillen over de uitleg van een overeenkomst;
  • Hulp bij het opstellen van een overeenkomst;
  • Consumentenrecht.

Contact