TUCHTRECHT

Wanneer er een beroepsbeoefenaar, zoals een arts, psycholoog of advocaat, zich niet aan de tuchtrechtelijke eisen houdt, kan diegene daarvoor tuchtrechtelijke worden gestraft. Als benadeelde kun je daarover klagen bij een Regionaal Tuchtcollege. Ons kantoor staat zowel klager als beklaagden bij,  bij dergelijke procedures.

Onze Expertise

Ons kantoor is specialist op de navolgende onderdelen van het tuchtrecht:

  • Het indienen van een klaagschrift;
  • Het voeren van verweer tegen een klacht.

Contact