FAMILIERECHT

In familie- en erfrechtzaken is het van belang om zowel oog te hebben voor de emotionele kanten van de zaak als ook voor de juridische en fiscale aspecten. Psychologisch inzicht is onontbeerlijk. Wij bieden flexibiliteit, persoonlijke aandacht en juridisch advies op kwaliteitsniveau van een groot kantoor binnen een kleine setting. De Boer Advocaten treedt met name op voor ondernemers en vermogende particulieren.

Onze Expertise

Ons kantoor is specialist op de navolgende onderdelen van het familierecht:

 • Gezag en omgang
 • Adoptie
 • Kinderalimentatie (vaststelling, vermindering, stopzetting)
 • Partneralimentatie (vaststelling, vermindering, stopzetting)
 • Verhuis- en verblijfskwesties met kinderen (‘Centrale autoriteit’)
 • Internationale kinderontvoering
 • Toestemming paspoort (kort geding)
 • Straat- en contactverboden (kort geding)
 • Bijstandsverhaal (door gemeente)
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen
 • Vaststelling of ontkenning van het vaderschap (DNA-zaken)

Contact