ERFRECHT

In familie- en erfrechtzaken is het van belang om zowel oog te hebben voor de emotionele kanten van de zaak als ook voor de juridische en fiscale aspecten. Psychologisch inzicht is onontbeerlijk. Wij bieden flexibiliteit, persoonlijke aandacht en juridisch advies op kwaliteitsniveau van een groot kantoor binnen een kleine setting.

Onze Expertise

Bij het openvallen van een nalatenschap kunnen diverse vragen en problemen rijzen, zoals:

  • zuivere of beneficiaire aanvaarding dan wel verwerping van een nalatenschap;
  • afwikkeling en verdeling van een nalatenschap;
  • beroep doen op een legitieme portie;
  • beroep doen op een wilsrecht;
  • ongedaan maken van een wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling;
  • inbreng van schenkingen in de nalatenschap;
  • uitbetaling van schenkingen op papier;
  • ontslag van een executeur;
  • vernietiging van een testament;
  • controle van de door de executeur of notaris verrichte afwikkeling van de nalatenschap.

Contact